30 września 2018

W niedzielę minęło 80 lat od śmierci bp. Wojciecha Owczarka. Z inicjatywy mieszkańców Łęgu Balińskiego, Miasta Uniejów i Zgromadzenia stanął pomnik – znak upamiętniający miejsce urodzin Sługi Bożego. Na kamieniu wyryty jest portret bp. Wojciecha i napis: „31 grudnia 1875 roku w Łęgu Balińskim urodził się Założyciel.

Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi Biskup Wojciech Owczarek” i data upamiętnienia A.D. 2018. Na drugim kamieniu jest ustawiona figura Matki Bożej Niepokalanej, a na kamieniu wyryte słowa Założyciela: „O Maryjo, Matko moja Ukochana, Ty mnie wspierać będziesz, by Chrystus zamieszkał w sercu moim, we mnie żył, mną kierował, rządził!” W centrum pomnika jest postawiony wysoki krzyż.

Uroczystość poświęcenia pomnika rozpoczęła się o godz. 1100. Słowo wprowadzające wygłosił ks. prof. Tomasz Kaczmarek z Włocławka – postulator procesu informacyjnego Sługi Bożego, który również poświęcił pomnik. Siostry odśpiewały hymn Zgromadzenia „Maryi Imię – to nasz znak”. Uroczystość zgromadziła duchowe córki bp. Owczarka, Kapłanów, jego Krewnych, Władze Miasta Uniejowa, zaproszonych Gości i Mieszkańców Łęgu Balińskiego.

Centralnym punktem tego dnia była Eucharystia o godz. 1200 w kolegiacie uniejowskiej w intencji beatyfikacji Sługi Bożego bp. Wojciecha Owczarka w 80. rocznicę jego śmierci. Sprawował ją ks. infułat A. Ziemieśkiewicz, ks. prof. Kaczmarek, który wygłosił homilię, ks. dr hab. Janusz Borucki – kapelan domu generalnego, ks. dr Antoni Poniński – kapelan domu nowicjackiego, ks. kan. Piotr Sierzchała – diecezjalny konserwator zabytków i projektant pomnika. Ze sztandarami wystąpiły cechy Uniejowa, a chór sióstr z Włocławka śpiewał podczas liturgii o godz. 900, 1030 i 1200.

Owocem zaś ducha jest: …uprzejmość, dobroć, wierność,  łagodność, opanowanie
Ga 5,22-23

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca